Historiku

Tek BIOHIT do të gjeni kontrolle të ndryshme si më poshtë

1. Check Up
2. Kontrolli për Tiroiden
3. Kontrolli për Aneminë
4. Kontrolli për Fëmijët
5. Kontrolli i Yndyrnave
6. Kontrolli i Diabetit

“coming soon”